Pazarlamanın Fonksiyonları

'Pazarlama' forumunda Antalya tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde açılan konu

 1. Antalya

  Antalya Antalya Pazarlama Site Yetkilisi

  İşletmelerin ürün, mal ve hizmetlerinin dağıtılmasını sağlamak, tüketiciye ulaştırma amaçlı pazarlama süreci esnasında yapılan harekete, faaliyete veya hizmete pazarlama fonksiyonu denir. Pazarlama fonksiyonunu 3 ana başlıkta toplayabiliriz:

  • Değişim fonksiyonları
  • Fiziksel fonksiyonlar
  • Yardımcı (Kolaylaştırıcı) fonksiyonlar

  Pazarlama fonksiyonları.jpg

  6.1. Değişim fonksiyonları

  a) Satın alma : Bu fonksiyon imalâtçılar, toptancılar ve perakendeciler

  tarafından yerine getirilir. Bu fonksiyonla ilgili faaliyetler şuşekilde özetlenebilir.

  à İhtiyacın tanımlanması

  à Arz kaynağının seçimi

  à Malın uygunluğunun kararlaştırılması

  à Pazarlık ve mülkiyet devri

  b) Satma : Bu fonksiyonun kapsadığı faaliyetler ise

  à Talebin yaratılması

  à Alıcıların bulunması

  à Pazarlık ve mülkiyet devri

  Satın alma ve satma fonksiyonları birbirlerini tamamlarlar. Her ikisi de malların mülkiyetlerinin devrinde sonuca götüren fonksiyonlardır. Satın alma ve satma fonksiyonları mülkiyetin devri işleminin tamamlanmasıyla sona erer. Burada malların fiziksel olarak hareketi değil, sahipliğin değişimi söz konusudur.

  6.2. Fiziksel fonksiyonlar

  a)Taşıma : Üretim yerlerinden tüketim yerlerine malların fiziksel olarak hareketin sağlanması, yer faydası yaratılmasıdır.

  b)Depolama : Mevsimlik malların arzı ile talebi arasında uygunluğun kurulmasıdır. Zaman faydası sağlanır.

  6.3. Yardımcı (Kolaylaştırıcı) fonksiyonlar

  a)Finans : Malları tüketicilere ve kullanıcılara ulaştırmak için oluşan maliyet ve masrafların temini için yapılan çalışmalardır.

  b)Risk taşıma : Pazarlama işleri yürütülürken oluşabilecek fiyat değişmeleri, moda değişmeleri, bozulma, hırsızlık, borçluların ödeme güçlerini yitirmeleri gibi durumlara karşı işletmenin ihtiyatlı ve tedbirli olmasıdır. Bunun için izlenebilecek yollar

  à Malların sigorta ettirilmesi

  à Çabuk bozulur malların taşınmasında ve depolanmasında

  soğuk havalı depoların ve taşıma araçlarının kullanılması

  à İyi pazar bilgileri ele geçirmek

  şeklinde sıralanabilir.

  c) Pazar Bilgisi : Üretim ve pazarlama işlerinin en iyi, en verimli biçimde

  yürütülebilmesi için pazarın özelliklerinin bilinmesi gerekir. Pazarın genelkoşulları, rakiplerin durumları ile pazara vücut veren tüketicilerin ihtiyaçları, dilekleri ve huyları yakından tanınmalıdır.
   
  Son düzenleme: 23 Şubat 2016

Bu Sayfayı Paylaş