Pazarlama Eylemleri

'Pazarlama' forumunda Antalya tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde açılan konu

 1. Antalya

  Antalya Antalya Pazarlama Site Yetkilisi

  Değişimi sağlamak için çok çeşitli pazarlama eylemleri (işlevleri, fonksiyonları) yapılır. Değişimde taraftardan biri olan işletmelerin, özelikle üretim (imalat) işletmelerinin yaptıkları başlıca pazarlama eylemleri şu altı grupta toplanır.

  Pazarla ilgili eylemler : Pazar koşullarını belirlemek için araştırmalar yapmak; tüketicilerin davranışları incelemek; pazarlama denemeleri (testleri)yapmak; Pazar ve pazarlama koşullarıyla ilgili sürekli bilgi toplamak, incelemek ve yorumlamak; pazar fırsatlarını değerlemek; pazarı bölümlemek ve hedef pazarı seçmek.

  Malla ilgili eylemler : Yeni mallar geliştirmek; tüketicilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine uymayan malları belirleyip üretimini bırakmak; marka isimlerini, ambalaj malzemelerini, büyüklüklerini, biçimlerini, dizaynı belirlemek; garanti ve öteki mala bağlı hizmetleri sağlamak.

  pazarlama eylemleri.jpg

  Dağıtımla ilgili eylemler : Var olan dağıtım kanallarını incelemek, uygun dağıtım kanalını seçmek, dağıtımda görev alacak örgütleri belirlemek; taşıma ve depolamayla ilgili ilkeleri ve yöntemleri saptayıp uygulamak.

  Fiyatla ilgili eylemler : Fiyatlama politikalarını, yöntemlerini, ödeme ve indirim koşullarını belirlemek; rakiplerin fiyatlarını izlemek ve incelemek.

  Satışla ilgili eylemeler : Reklam mesajları ve görüntüleri geliştirmek, reklam verilecek araçları seçmek ve reklamları yayınlatmak; reklamların etkisini ölçmek; satış görevlilerini seçmek, işe almak, eğitmek ve ödüllendirme ilkelerini ve yöntemlerini belirleyip, uygulamak; kupon yayınlama, sergileme, yarışma düzenleme eylemlerini yapmak.

  Pazarlama yönetimiyle ilgili eylemler : Pazarlama hedeflerini belirlemek; pazarlama eylemlerini planlamak, örgütlemek, planı uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.

  F 1. grubu oluşturan pazarla ilgili eylemler, pazarlama eylemleriyle ilgili kararlar alırken kullanılacak olan bilgileri toplama, inceleme ve yorumlama eylemleridir. Girilecek pazarı seçmek için gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca, pazarlama eylemlerini etkili biçimde yürütebilmek için, girilen pazara ve yürütülen pazarlama eylemlerine ilişkin bilgilerin sürekli olarak işletmeye akması sağlamalıdır. Bu maksatla, pazarlama araştırmaları yapılmalı ve etkili bir pazarlama bilgi sistemi kurulmalıdır.

  F2-5. grupları oluşturan mal, dağıtım, fiyat ve satışla ilgili eylemler, pazarlama karması elemanları (eylemleri) diye bilinir. Değişimi kolaylaştırmak için, söz konusu dört eylem grubu, pazarın özeliklerine uygun biçimde bir araya getirilmelidir.

  F 6.grubu oluşturan pazarlama yönetimiyle ilgili eylemler, pazarlama yönetimi eylemleri diye bilinir. Daha önce de belirtildiği gibi, pazarlama eylemlerini etkili biçimde yürütebilmek için, pazarlama eylemleri yönetilmelidir. Yönetimde temel görevler ise, planlama, örgütleme, uygulama ve kontroldür.
   

Bu Sayfayı Paylaş