Ekonomik Ürün Ve Hizmetler Antalya Pazarlama Farkı İle...

1569_3.jpg
by Antalya at 18:21
(1,390 Hit / 1 Beğen)
0 Yorum

Bir ürünün, bir malın , bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı , paketlemeyi , satış elemanlarının yetişmesini , piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bir bütünüdür pazarlama. Pazarlama nedir ve nasıl yapılır?

Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutunması ve dağıtılmasına...
antalya-pazarlama.jpg
by Antalya at 03:06
(1,227 Hit / 0 Beğen)
0 Yorum
Pazar bölümleme, heterojen bir bütün pazarın, nispeten benzer ürünlere ihtiyaç duyan tüketici gruplarına, bölümlere ayrılması işlemidir. Pazar bölümlemenin yararları: Tüketici ihtiyaçları daha iyi karşılanır. En karlı, en cazip pazar bölümlerine yönelinir. Tutundurma mesaj ve araçları daha spesifik gruplar için ayrı ayrı düşünüleceği için daha etkin ve verimli olur. Pazardaki değişmeler daha iyi izlenir. Kaynaklar daha etkin kullanılır.

Pazar bölümlemenin...